Od wersji 1.31 system DMS JBR posiada możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży w walucie obcej. Funkcjonalność ta dotyczy sprzedaży samochodów, usług serwisowych, części zamiennych oraz sprzedaży pozostałej.

 

Słownik kursów walut, wg których przeliczane są wystawiane dokumenty może być zasilany danymi bezpośrednio z NBP lub aktualizowany ręcznie.

 

Wszystkie wartości dokumentów są zapisywane w polskich złotych, przeliczone wg odpowiedniego kursu waluty. Dzięki temu wszystkie zestawienia sprzedaży generowane z systemu DMS JBR zawierają także sprzedaż w walutach obcych przeliczoną na polskie złote. Jeżeli zachodzi potrzeba, w systemie DMS JBR można utworzyć osobne punkty sprzedaży dedykowane dla wystawiania dokumentów w walutach obcych.

 

W celu prowadzenia rozliczeń dokumentów wystawionych w walucie, system DMS JBR oferuje możliwość utworzenia osobnych kas lub prowadzenia kas wielowalutowych.

 

Wydruki faktur mogą być w języku polskim i angielskim, z możliwością rozszerzenia na kolejne wersje językowe poprzez moduł Menagera Wydruków.

 

Zainteresowanych funkcją wystawiania dokumentów sprzedaży w walucie obcej w systemie DMS JBR prosimy o kontakt:

 

Dział pomocy technicznej:

email: dms@jbr.pl

tel. 033-828-55-86

 

 

Przykładowa faktura w EURO - wersja polska

Faktura sprzedaży w EUR - wersja polska

 

Przykładowa faktura w EURO - wersja angielska

Faktura sprzedaży w EUR - wersja angielska